Produkt leczniczy Antytoksyna botulinowa ABE

jest dostępny w trybie "NA RATUNEK"

W dni powszednie w godzinach: 9.00-16.00

Hurtownia farmaceutyczna LEKCOM:
tel. (22) 841 06 43, fax (22) 841 21 91


Po godzinach pracy Hurtowni oraz w dni wolne od pracy:

607 10 50 10 lub 609 340 001

Wydanie towaru następuje w możliwie najkrótszym czasie od przyjęcia zgłoszenia, nie później niż dnia następnego.
Organizacja transportu zapewniającego zachowanie temperatury od +2 OC +8 OC do miejsca odbioru  pozostaje w gestii Zamawiającego.


W przypadku innych produktów do zakupu w trybie pilnym prosimy o kontakt pod numerem tel: 607 10 50 10.